Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

1.1 İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'ya ait, http://www.kariyerplanim.com internet sitesinden; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) elektronik ortamda yapmış olduğu hizmetlerin ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

1.2 ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat (kullanıma açılım) koşulları ve satışa konu hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

1.3 http://www.kariyerplanim.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme, işlem rehberi ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: OFEL Turizm Hizmetleri A.Ş.
Adres: Cihangir Mh. Meşrutiyet Cd. No:70 Avcılar / İstanbul
Vergi Dairesi: Avcılar
Vergi Numarası: 634 042 7091
Telefon: 0212 605 06 09 (Dahili 1170)

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak www.kariyerplanim.com sitesine üye olan kişi, üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

3.1 ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları aşağıda belirtilmektedir. Aşağıda belirtilen hizmetlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

3.2 Alınan Hizmet/ Hizmetler
Adı , kodu : Kariyer Profil Testi Bedeli
Toplam Satış Bedeli : 289TL (KDV DAHİL)

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI / (KULLANIMA AÇILIMI)

4.1. ÜRÜN, SATICI’nın http://www.kariyerplanim.com İNTERNET SİTESİ üzerinden sözleşmenin onaylanmasına, işlem rehberi ve önbilgilendirme okuyup, anlayıp, kabul etmesine ve ürün bedeli tutarın ödenmesine müteakip ALICI’nın kullanımına açılacaktır.

MADDE 5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1 SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.1.2.18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler http://www.kariyerplanim.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.1.3. SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

5.1.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı (kullanıma açımı) için işbu sözleşmenin sistem üzerinden onaylanmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi (kullanıma açımı) yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.1.5. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, 7 gün içinde tüketiciye bildirir ve 10 gün içinde parasını iade eder.

Satıcı, Sözleşme konusu hizmeti, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre ya yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın sisteme kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir ya da hizmeti www.kariyerplanim.com adresinden görüntüler. (NET BİR BİÇİMDE TEKNİK OLARAK HİZMETİN ALINMASI VE HİZMET DETAYLI BİR ŞEKİLDE AÇIKLANACAK)

Sözleşme konusu hizmet, ALICI'nın sisteme kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden ÜNVAN sorumlu tutulamaz.

5.2 ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2.3. ALICI, http://www.kariyerplanim.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri satışa konu hizmetin temel niteliklerini, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat (kullanıma açılış) koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

5.2.4. ALICI, ÜRÜN teslimatı (kullanıma açılımı) sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, en geç 3 gün içinde SATICI’nın banka hesabına söz konusu bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 6 - HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Alıcı kredi kartı ile ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

7.1. SATICI, sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, SATICI’nın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve sorumluluklarını yerine getirmesini olanaksız hale getiren mübir sebepler (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt veya tesiste önemli ölçüde arıza vb) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI

8.1. ALICI’nın cayma hakkı; işbu hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmenin imzalandığı andan itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına (ürünün kullanıma açılmasına) başlanacağı için sözleşme konusu hizmet verilmeye başlandıktan sonra cayma hakkı kullanılamaz.

8.2. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ü teslim almadan (ürün kullanıma açılmadan) hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'yainternet üzerinden yazılı ulaştırması koşulu ile cayma hakkını kullanabileceğini kabul eder.

8.3. Cayma hakkının yukarıdaki 7.2. maddeye göre kullanılmas halinde, 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 9 - GİZLİLİK

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 10 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL'İ MAHKEME

10.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 11 - SON HÜKÜM

10 ana maddeden ibaret olan işbu sözleşme (28.05.2024) tarihinde taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmıştır.

SATICI
ALICI

KPT HAKKINDA

© 2024, Kariyer Planım. Her hakkı saklıdır.